Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Zdefiniowanie finalnej wersji „drzewa problemów lokalnych oraz instytucjonalnych”

27.05.2020 Print
Zdefiniowanie finalnej wersji „drzewa problemów lokalnych oraz instytucjonalnych”
W okresie od 28.04.2020 r. – 26.05.2020 r. odbył się cykl spotkań on-line z ekspertami Związku Miast Polskich.

5 spotkań dotyczyło prac nad zdefiniowaniem problemów instytucjonalnych wraz stworzeniem ram dla poprawy sposobu zarządzania na poziomie lokalnym oraz opracowanie standardów sprawnie działającej i efektywnej administracji publicznej. W warsztatach uczestniczyła ścisła kadra zarządzająca, kierownictwo oraz pracownicy kraśnickiego magistratu.

4 spotkania obejmowały prace nad zdefiniowaniem ostatecznej wersji „drzewa problemów miasta”.
Na kolejnych spotkaniach w oparciu o opracowane „drzewa problemów miasta”, Zespół Miejski określi wszystkie kierunki rozwojowe miasta oraz  wykaże  zależności przyczynowo – skutkowe, a także zdefiniuje problem główny Kraśnika.

Ponadto odbyły się również 2 warsztaty dotyczące analizy SWOT_SRGG. W trakcie analizy zidentyfikowano i oceniono potencjał lokalnych zasobów, produkty oraz określone zostały główne czynniki rozwoju miasta, które mogą generować największą wartość dodaną dla lokalnej społeczności.
K.W.