Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Zostaw 1,5% podatku w Kraśniku

16.02.2023 Print

Początek roku to czas rozliczania zeznań podatkowych. Wypełniając roczne zeznanie PIT, możemy jednocześnie wybrać szlachetny cel, który wesprzemy. W 2023 roku podatnicy mają możliwość przekazania nie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, jak miało to miejsce dotychczas, lecz 1,5 %.
Duże, ogólnopolskie organizacje dysponujące odpowiednim budżetem mają możliwość promowania się i zdobycia środków z 1,5%. Małe, lokalne stowarzyszenia i fundacje często pozostają w ich cieniu. Tymczasem to właśnie z ich działalnością mamy na co dzień do czynienia. Dlatego warto wybrać w zeznaniu podatkowym organizację działającą blisko nas.
Miasto Kraśnik, realizując corocznie program współpracy z organizacjami pożytku publicznego, także wspiera je finansowo i przeznacza na ten cel ponad 1 mln zł. Kluby sportowe i stowarzyszenia korzystają również z pomocy udzielanej w ramach miejskiego programu profilaktyki prowadzonego przez MOPS.
Zachęcamy szczególnie do wspierania organizacji z terenu Kraśnika, które działają na rzecz lokalnej społeczności.
Aktualna lista organizacji:
https://www.krasnik.eu/zostaw-1-5-w-krasniku?fbclid=IwAR1vEMPPCqeorkKwahIn8vIC1_Ul0v8cYPApw3JH6abOk5s5cGR_yiM0q9k

Dagmara Okulus