Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Zwrot VAT-u dla ogrzewających dom gazem

18.01.2023 Print

Od 21 grudnia 2022 roku weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. W ramach ustawy będą kontynuowane działania osłonowe dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest gaz ziemny.

O zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

Kolejnym warunkiem jest kryterium dochodowe, takie samo jakie obowiązywało przy dodatku osłonowym, czyli:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zgłoszony do dnia 21 grudnia 2022 r., czyli do dnia wejścia w życie w/w ustawy, albo później w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Zwrot VAT od ceny gazu ma obowiązywać za gaz zużyty od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023. O zwrot VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury za gaz w roku 2023. 

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz trzeba załączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne,
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. należy składać w Urzędzie Miasta Kraśnik.

Wzór wniosku o refundację podatku VAT za gaz (do pobrania).

Wzór wniosku dostępny jest również na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

https://www.gov.pl/web/klimat/refundacja-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r

 


E.Ł.