Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

12 mln zł dla Kraśnika na modernizację krytej pływalni MOSiR

Print
Dziś miało miejsce podpisanie umowy na dofinansowanie ze środków RPO modernizacji krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Kwota dofinansowania wynosi 12 mln zł. Miasto dysponuje także wsparciem z ministerstwa sportu w wysokości 3 mln zł. Wartość całego projektu to 25 050 000 zł. Planowany termin realizacji inwestycji: jesień 2020 – wiosna 2022.

Projekt przebudowy krytej pływalni powstał jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu, jednak w ubiegłym roku uległ on znacznym modyfikacjom. Po zmianach w miejscu pomieszczeń siłowni i fitness pojawią się 3 baseny z hydromasażami oraz strefa rekreacyjna złożona z brodzika z zabawkami wodnymi. Znajdą się tam również sauna sucha i mokra dla 6-8 osób.

Nowa kryta pływalnia będzie pełniła zarówno funkcję rekreacyjną, jak i sportową: - Dzięki zainstalowaniu tablicy elektronicznej z funkcją pomiaru czasu i dostosowaniu wymiarów oraz głębokość niecki dużego basenu sportowego będzie możliwe organizowanie zawodów na szczeblu co najmniej wojewódzkim - wyjaśnia burmistrz Kraśnika Wojciech Wilk.

Z obiektu będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne. Przebudowane zostaną także część administracyjna MOSiR i zaplecze. Prace obejmą termomodernizację i budowę instalacji solarnej.

- Dziękuję marszałkowi Jarosławowi Stawiarskiemu i całemu Zarządowi Województwa za wpisanie naszego projektu na listę priorytetowych przedsięwzięć dla Województwa Lubelskiego i za decyzję o dofinansowaniu go kwotą 12 mln zł - mówił podczas podpisywania umowy burmistrz Wojciech Wilk. - Pan marszałek, jeszcze jako wiceminister sportu, przyczynił się do powstania bądź modernizacji niejednego obiektu sportowego w naszym mieście, o czym też warto tu wspomnieć. Dziękuję pani dyrektor Annie Brzyskiej z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, która służyła nieocenioną pomocą merytoryczną w trakcie naszego aplikowania o środki unijne. Dziękuję także radnym, którzy zawsze, w tej i poprzedniej kadencji, interesowali się tym projektem, wspierali nas i pomagali w jego powstaniu, a przede wszystkim podjęli decyzję o zabezpieczeniu w budżecie miasta środków własnych na jego realizację. Dziękuję również burmistrzowi Mirosławowi Włodarczykowi, który rozpoczął proces tworzenia projektu modernizacji pływalni i chociaż dziś różni się on od koncepcji sprzed kilku lat, to jednak bez tego początku, bez tej inicjatywy, nie bylibyśmy tu gdzie jesteśmy.