Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Konsultacje społeczne (video)

Print

"Kraśnik Przyjazne Miasto” to projekt nad którym obecnie trwają bardzo intensywne prace. Wszystko w ramach programu „Rozwój Lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Gra warta jest świeczki, gdyż każde dodatkowe pieniądze pozwolą miastu, jego mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz organizacjom społeczno-gospodarczym wejść na „Nową Ścieżkę Rozwoju”. Tworzący ten projekt inspirują się przede wszystkim pomysłami i opiniami mieszkańców, tak aby był on wypadkową oczekiwań kraśniczan i planów władz samorządowych. Dlatego na bardzo szeroką skalę organizowane są konsultacje społeczne.