Kategoria (dotknij aby wybrać)
Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Burmistrz Miasta Kraśnik

Print

Wojciech Wilk

Burmistrz Miasta Kraśnik

ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik
I piętro, pokój 111

tel.: 81 825 15 20

e-mail: burmistrz@krasnik.eu

Nazwa komórki:
Wydział Inwestycji i Rozwoju
Kierownik:
Pracownicy:
Nazwa komórki:
Referat Inwestycji
Nazwa komórki:
Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych
Nazwa komórki:
Referat Rozwoju Przestrzennego
Nazwa komórki:
Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Sportu
Nazwa komórki:
Referat Spraw Społecznych, Partycypacji i Sportu
Nazwa komórki:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Kierownik:
Nazwa komórki:
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Kierownik:
Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji