Kategoria (dotknij aby wybrać)
Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Sekretarz

Print

Grażyna Lejwoda - Ćwik

ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik

I piętro, pokój 102

tel.:  81 825 15 24

e-mail: sekretarz@krasnik.eu

Nazwa komórki:
Wydział Organizacyjny
Nazwa komórki:
Biuro Burmistrza
Nazwa komórki:
Biuro Organizacyjne Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Nazwa komórki:
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
Nazwa komórki:
Urząd Stanu Cywilnego
Nazwa komórki:
Biuro Rady Miasta
Kierownik:
Nazwa komórki:
Biuro Kadr
Kierownik:
Nazwa komórki:
Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego i BHP
Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji