Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Dofinansowanie do montażu instalacji OZE

17.05.2019 Print
Zdjęcie - Dofinansowanie do montażu instalacji OZE

Uprzejmie informujemy, iż w związku z aktualizacją harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego oraz planowanym na sierpień 2019 r. naborem wniosków, Miasto Kraśnik zamierza aplikować o środki finansowe na realizację projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach Działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020. 


Planowany do złożenia wniosek będzie obejmował pozyskanie wsparcia na zakup i montaż: instalacji solarnych, fotowoltaicznych i  kotłów na biomasę.


W związku z powyższym Burmistrz Miasta Kraśnik zaprasza mieszkańców zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania do wypełnienia ankiet w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2019 roku. Ankiety dostępne są w kancelarii Urzędu Miasta Kraśnik (parter budynku)


UWAGA: Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą poprawnie wypełnione  ankiety. W przypadku instalacji fotowoltaicznej należy dołączyć  kserokopię faktur za energię elektryczną za ostatni rok. 


Realizacja projektu nastąpi jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania i przewidywana jest na lata 2021-2022.

 
Daniel Niedziałek