Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Farma wiatrowa zahamuje rozwój mieszkalnictwa

20.04.2021 Print
Zdjęcie - Farma wiatrowa zahamuje rozwój mieszkalnictwa

Budowa farmy wiatrowej na terenie gminy wiejskiej Kraśnik, w obrębie Piaski, będzie miała negatywny wpływ na rozwój terenów mieszkaniowych. Może wyłączyć tworzenie zabudowy mieszkaniowej na obszarze 150 ha i uderzy w grupę 1000 mieszkańców, którzy są właścicielami nieruchomości na tym terenie. Władze miasta są temu przeciwne. 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy wiejskiej Kraśnik dopuszcza budowę elektrowni złożonej z 7 wiatraków o wysokości do 215 m, a więc o zasięgu oddziaływania w promieniu 2150 m. Ze względu na strefę wyznaczoną zasięgiem oddziaływania wiatraków miasto nie może obecnie wydawać kolejnych decyzji o warunkach zabudowy, które potrzebne są do uzyskania pozwolenia na budowę domów na tym terenie. 


Z kolei po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego miejski plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje na większości terenu miasta. Dotyczy to również  terenu wyznaczonego przez strefę odziaływania: - Dlatego chcemy przystąpić do opracowania nowego studium i częściowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, tak aby na tym konkretnym obszarze mogło rozwijać się budownictwo mieszkaniowe. Jeśli ten częściowy plan zostanie uchwalony, to jest szansa, że będzie można stawiać domy w strefie wyznaczonej przez zakres oddziaływania farmy. Dlatego zwróciłem się do radnych, aby podjęli uchwałę w tej sprawie – mówi burmistrz Wojciech Wilk.


Uchwała została podjęta i miasto ma czas na opracowanie nowego studium i nowego, częściowego planu do lipca 2022 r.: - Na etapie wydawania pozwolenia na budowę, co jest dla mnie niezrozumiałe, Miasto Kraśnik zostało wykluczone jako strona postępowania. Nie uczestniczyliśmy zatem w toczącym się postępowaniu. Nie byliśmy informowani o podejmowanych działaniach, co ograniczyło nasze możliwości interwencji. Między innymi dlatego podjąłem działania zmierzające do unieważnienia wydanych pozwoleń na budowę farmy wiatrowej i wznowienia postępowania. Skierowałem w tej sprawie pisma do Głównego Inspektora Budowlanego. Zwróciłem się także do wójta gminy Kraśnik, aby w planie zagospodarowania przestrzennego gminy dokonano zmian i zasięg oddziaływania elektrowni wiatrowych obejmował jedynie teren gminy, a nie miasta – wyjaśnia burmistrz Wojciech Wilk. 

 
Daniel Niedziałek