Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kraśnik na lata 2023-2030

09.08.2022 Print
Burmistrz Miasta Kraśnik informuje, iż w dniu 05 sierpnia 2022 roku Rada Miasta Kraśnik podjęła  Uchwałę  Nr LII/435/2022  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  Gminnego  Programu  Rewitalizacji Miasta Kraśnik na lata 2023-2030.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kraśnik na lata 2023-2030 będzie obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony Uchwałą Nr LII/434/2022 Rady Miasta Kraśnik z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Kraśnik.

Treść obwieszczenia i szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kraśnik w zakładce „Ogłoszenia>Aktualności” oraz na stronie www.krasnik.eu w zakładce „Nasze Miasto>REWITALIZACJA MIASTA”.

Izabela Kozik