Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Jubileusz Złotych Godów

19.11.2021 Print
Jubileusz Złotych Godów

W Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się dwudniowa uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanych przez Prezydenta RP.

- Wspólne życie to próba charakterów, szukanie kompromisów i wzajemne zaufanie - mówi burmistrz Wojciech Wilk, który wręczył medale odznaczonym parom małżeńskim. – 50 wspólnych lat budzi ogromny szacunek. Szanownym Jubilatom złożyłem najserdeczniejsze życzenia radości, uśmiechu, wszelkiej pomyślności i przede wszystkim zdrowia.

W uroczystości uczestniczyły także sekretarz miasta Grażyna Lejwoda-Ćwik i kierownik USC Magda Maj-Bis

Z okazji jubileuszu Złotych Godów medalami zostali uhonorowani:


- Anna i Edward Dziurdowie
- Stefania i Zbigniew Szajewscy
- Wanda i Jerzy Bis
- Ewa i Stanisław Łabędzcy
- Wiesława i Stanisław Baranowie
- Teresa i Stefan Serwatkowie
- Józefa i Piotr Łabowie
- Jadwiga i Roman Ślusarzowie
 - Teresa i Ignacy Stecowie
- Stanisława i Jerzy Garwolińscy
- Marianna i Stanisław Matyskowie-
- Justyna i Marian Kapicowie
- Maria i Olgierd Barcikowscy
- Jadwiga i Jan Prokopowie
- Grażyna i Zbigniew Andrzejewscy
- Marianna i Tadeusz Łukasiewiczowie
- Henryka i Tadeusz Pastucha
- Janina i Sławomir Paniak 
....

Daniel Niedziałek