Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Kraśnik w II etapie wyścigu po 10 mln euro!

27.12.2019 Print
Kraśnik w II etapie wyścigu po 10 mln euro!
Kraśnik znalazł się na 9 miejscu (2 miejsce w województwie) wśród 213 miast z całej Polski aplikujących do II etapu programu pn. „Rozwój Lokalny”, który finansowany jest ze środków Funduszy Norweskich. Finalnie do II etapu weszły 54 miasta. Projekt kraśnickiego magistratu nosi tytuł: „Kraśnik – przyjazne miasto”. Do zdobycia jest od 3 do nawet 10 mln euro. 15 najlepszych projektów otrzyma środki grantowe na realizację kompleksowych i modelowych projektów rozwojowych.


6 maja 2019 r. uruchomiono nabór wniosków w ramach programu pn. „Rozwój lokalny” dla 255 miast średnich. W wyniku naboru złożono 213 zarysów projektów a następnie ocenie merytorycznej poddano 212 z nich. W wyniku decyzji Komitetu ds. Wyboru Projektów, zatwierdzonej później przez Operatora do II etapu naboru trafiły zarysy projektów złożone przez 54 miasta.  Wstępny wniosek Kraśnika znalazł się na 9 miejscu na ogólnej liście rankingowej a jako 2 w województwie lubelskim.

Projekt naszego miasta nosi tytuł: „Kraśnik – przyjazne miasto”.

Wsparcie finansowe w programie można pozyskać na działania poprawiające jakość życia mieszkańców – przede wszystkim poprzez działania w zakresie ograniczania bezrobocia i migracji zarobkowej mieszkańców Miasta Kraśnik do dużych ośrodków miejskich, wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki, pozyskiwanie dużych inwestorów przemysłowych i branż wysokospecjalistycznych branż oraz wzmacnianie lokalnego rynku pracy.

Ponadto w Programie można realizować działania związane z poprawą jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów, rozwój odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjny transport publiczny.

Program daje także możliwość na realizację działań, które wpisują się w politykę mieszkaniową oraz na wzmocnienie i poprawę funkcjonowania administracji samorządowej.

Prace nad drugim etapem potrwają około 6 miesięcy, w tym czasie powołany w urzędzie miasta Zespół Roboczy we współpracy z ekspertami Związku Miast Polskich dokona diagnozy sytuacji miasta w różnych sferach: społeczno-gospodarczych. Związek Miast Polskich opracował i udostępnił narzędzia informatyczne wspierające diagnozę sytuacji miasta m.in. Monitor Rozwoju Lokalnego (MRL), w którym można znaleźć ponad 100 czynników opisujących sytuację poszczególnych gmin, a także pozwalających porównać się wybranych aspektach gospodarczych, społeczny czy demograficznych do innych miast z terenu Polski.

Przed nami dużo pracy związanej z przygotowaniem jak najlepszych dokumentów aplikacyjnych, w ramach których powstaną m.in. Program Rozwoju Lokalnego i Program Rozwoju Instytucjonalnego.
 

K.W.