Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Kraśnik z szansą na rozwój. Wniosek do funduszy norweskich z pozytywną oceną formalną

15.01.2021 Print
Kraśnik z szansą na rozwój. Wniosek do funduszy norweskich z pozytywną oceną formalną
„Kraśnik – przyjazne miasto” - projekt pod takim tytułem w październiku ubiegłego roku nasz samorząd złożył w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Dotyczy on wielu różnych działań i inwestycji z zakresu gospodarki, ekologii, edukacji, życia społecznego itd. Miasto stara się o pozyskanie na ten cel w sumie 39 mln zł w ramach funduszy norweskich. Projekt pozytywnie przeszedł już ocenę formalną i jest w trakcie oceny merytorycznej.

Projekt dotyczą kilku obszarów. Zakłada między innymi edukację ekologiczną i promocję postaw przyjaznych środowisku, badanie niskiej emisji z kotłowni przydomowych oraz promowanie transportu zbiorowego. Mowa jest w nim o tworzeniu atrakcyjnych i ogólnodostępnych przestrzeni publicznych m.in. poprzez wyposażenie części budynków w dźwigi osobowe i podjazdy dla wózków, czy doposażenie placów zabaw w urządzenia przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 

Miasto chce postawić na ochronę naturalnych zasobów środowiskowych poprzez ograniczenie niskiej emisji z kotłowni przydomowych, poprawę dostępności komunikacyjnej, wprowadzenie systemu zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną, eliminację z użycia opakowań plastikowych w jednostkach samorządowych, ograniczenie ilości zanieczyszczeń i odpadów komunalnych w środowisku miejskim, a także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze miejskiej.
 

Ważnym elementem wniosku jest wsparcie aktywności społecznej mieszkańców, a pomóc miałyby w tym utworzenie Miejskiego Centrum Usług Społecznych w Kraśniku, stworzenie Mapy Potrzeb Kraśnika i organizacja hackathonów miejskich związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych.
 

Samorząd chce w bardziej zintegrowany niż dotąd sposób podchodzić do planowania rozwoju i zarządzania miastem poprzez opracowanie dokumentów strategicznych i planistycznych miasta oraz programu wsparcia młodych mieszkańców w zakresie najmu tanich mieszkań. Miałoby się to odbywać metodami partycypacyjnymi.
 

W planach jest rozbudowa i utworzenie infrastruktury wspierającej rozwój kluczowych kompetencji mieszkańców - Centrum Nauki i Robotyki oraz Kraśnickiej Akademii Umiejętności.
 

Fundusze norweskie mogłyby pomóc również we wzroście atrakcyjności inwestycyjnej miasta, a miałoby się to stać poprzez przygotowanie koncepcji i utworzenie nowych terenów inwestycyjnych oraz wprowadzenie systemu ulg i zachęt inwestycyjnych dla lokalnych i zewnętrznych firm.
 

Równolegle podejmowane byłyby też działania mające na celu podniesienie sprawności organizacyjnej samorządu. Chodzi o usprawnienie procesów obsługi i standaryzację realizacji projektów, a także dostosowanie struktury organizacyjnej administracji samorządowej do obecnie realizowanych zadań i nowych wyzwań rozwojowych.
 

Jak wspomnieliśmy na wstępie, projekt pt. „Kraśnik – przyjazne miasto” przeszedł już ocenę formalną i jest na etapie oceny merytorycznej.

O tym czego dokładnie dotyczy, jakie konkretnie działania są planowane i jakie są szanse by nasz samorząd pozyskał norweskie wsparcie burmistrz Wojciech Wilk opowiedział w wywiadzie udzielonym Grzegorzowi Jankowskiemu z portalu krasnik24.pl. Zachęcamy do jego przeczytania. Link do artykułu poniżej.

 

Grzegorz Jankowski. Szansa na miliony. Czy zaszkodzi nam uchwała o LGBT?


foto za krasnik24.pl

PB