Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Lubelskie pomaga Ukrainie” «Люблінське допомагає Україні»

02.08.2022 Print
Lubelskie pomaga Ukrainie” «Люблінське допомагає Україні»
Województwo Lubelskie realizuje projekt „Lubelskie pomaga Ukrainie”, mający na celu udzielenie uchodźcom wielokierunkowej pomocy. Projekt jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie (ROPS Lublin). Projekt realizowany jest ze środków RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 Uczestnikami projektu mogą być osoby uciekające przed skutkami konfliktu zbrojnego z terenu Ukrainy i przebywających obecnie w województwie lubelskim, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. i deklarują chęć pobytu długoterminowego na terenie województwa lubelskiego.
Celem projektu jest integracja społeczna, wsparcie socjalno-bytowe oraz zapewnienie niezbędnej pomocy osobom uciekającym z Ukrainy, w tym osobom starszym, niepełnosprawnym oraz dzieciom o młodzieży.
W ramach projektu zaplanowane zostały m.in. następujące działania:

Zadanie 1. Podstawowe wsparcie socjalno-bytowe.
Zadanie 2. Integracja społeczna poprzez realizację usług społecznych (doradztwo w zakresie załatwiania spraw życia codziennego, tłumacz, psycholog/prawnik, usługi asystenckie/wsparcia dziennego).

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie. W załączeniu dokumenty rekrutacyjne.

Самоврядування Люблінського воєводства за допомогою Регіонального центру соціальної політики в Любліні реалізує проєкт під назвою «Люблінське допомагає Україні» в рамках Регіональної операційної програми Люблінського воєводства на 2014-2020 роки, що співфінансується Європейським Соціальним Фондом.
Метою проєкту є соціальна інтеграція шляхом реалізації соціальних послуг та соціально-побутової підтримки осіб, що втікають з території України у зв’язку з нападом Російської Федерації.
У рамках проєкту будуть реалізовані наступні завдання:
Завдання 1. Базове соціально-побутове забезпечення.
Завдання 2. Соціальна інтеграція шляхом реалізації соціальних послуг (консультування у вирішенні повсякденних справ, перекладач, психолог / юрист, послуги асистента / денний догляд).
документи про набір кадрів на програму:

Dokumenty rekrutacyjne do programu (w jęz. ukraińskim):
Regulamin/ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАРАХУВАННЯ ТА УЧАСТЬ В ПРОЕКТІ
Formularz zgłoszeniowy/ Форма заяви
Oświadczenie/ ЗЯВА УЧАСНИКА ПРОЕКТУ
Deklaracja uczestnictwa/ ЗАЯВА ПРО БАЖАННЯ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ПРОЕКТІ

Projekt realizuje:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
ul. Diamentowa 2 20-447 Lublin
tel. 81 528 76 50 tel. 81528 76 29
 

E.Ł.