Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Miasto uruchamia Program „Obiad w szkole”

29.01.2020 Print
Miasto uruchamia Program „Obiad w szkole”

Program „Obiad w szkole” jest wieloletnim projektem dożywiania uczniów kraśnickich szkół podstawowych, którzy mieszkają na terenie miasta. W placówkach szkolnych rozpoczęła się akcja informacyjna dotycząca zasad dofinansowania posiłków.   


W tegorocznym budżecie Rada Miasta zabezpieczyła na ten cel środki w wysokości 1 mln zł: - Rok 2020 będzie pierwszym etapem obowiązywania tego programu i od zdobytych w tym czasie doświadczeń zależeć ma jego dalszy kształt - mówi burmistrz Wojciech Wilk. Magistrat będzie mógł też ocenić jak dużym zainteresowaniem cieszy się program i jakie środki będą potrzebne do dalszej realizacji. Warto pamiętać, że dzieci i ich rodziny z terenu miasta mogą uczestniczyć także w rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu”, zatem lokalny projekt wpisuje się w politykę społeczną państwa i jest jednocześnie jego uzupełnieniem. W ubiegłym roku z pomocy państwa korzystało 139 uczniów szkół podstawowych w Kraśniku.       

Wnioski o dofinansowanie obiadów są udostępniane zainteresowanym:

1) w szkole,

2) w Urzędzie Miasta Kraśnik,

3) na stronie  internetowej Urzędu Miasta Kraśnik,

4) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.


Wypełniony wniosek można złożyć w Urzędzie Miasta Kraśnik lub w szkole, do której uczęszcza dziecko. 


Dofinansowanie wyniesie: 

- 75% - jeżeli dochód na osobę w rodzinie kształtuje się od 150% do 200% kryterium dochodowego (tj. powyżej 792,00 zł do 1 056,00 zł);

-50% - jeżeli dochód na osobę w rodzinie kształtuje się od 200% do 250% kryterium dochodowego (tj. powyżej 1 056,00 zł do 1 320,00 zł).

Daniel Niedziałek
Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji