Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Miasto wspiera seniorów w czasie pandemii

17.11.2020 Print

Trwa akcja „Wspieraj Seniora” organizowana przez Miasto Kraśnik i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku. Celem programu jest zapewnienie wsparcia lokalnych Seniorów w wieku powyżej 70 lat, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się pozostać w domu.

Dziś w ramach akcji pracownicy MOPS roznosili zakupy mieszkańcom Dzielnicy Fabrycznej i Dzielnicy Starej.  Dotychczas wsparcia udzielono 17 Seniorom, na etapie weryfikacji jest 10 zgłoszeń.

Usługa wsparcia polega na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej oraz leki. Wszystkie koszty zakupów pokrywa Senior. Osoby wspierające – pracownicy socjalni MOPS, mogą również wykonać czynności związane z codziennym funkcjonowaniem m.in. pomóc załatwić sprawy urzędowe czy opłacić rachunki.

Aby Senior mógł otrzymać wsparcie, musi telefonicznie skontaktować się z pracownikiem „Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów” (nr tel.:  22 505 11 11), następnie poczekać na telefon od pracownika kraśnickiego MOPS. Zgłoszenia do Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00. Usługa prowadzona jest niezwłocznie po jej ustaleniu.
Wsparcie świadczone jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 18:00.

W ramach akcji „Wspieraj Seniora”, osoby powyżej 70 roku życia potrzebujące wsparcia mogą z tej usługi skorzystać do 31 grudnia 2020 roku.
W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona również osobom przed 70 rokiem życia. Decydują o tym warunki zdrowotne, sytuacja rodzinna oraz społeczna.
Udzielana pomoc w ramach programu „Wspieraj Seniora” nie zależy od kryterium dochodowego i nie wymaga przyznania decyzji administracyjnej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.

Akcja „Wspieraj Seniora” realizowana jest w ramach rządowego programu „Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów” finansowanego z budżetu państwa. Realizację akcji zlecono lokalnym ośrodkom pomocy społecznej, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.
 

W razie szczegółowych pytań zapraszamy do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kraśniku, nr tel.: 818251581 (Dzielnica Fabryczna) lub 818252014 (Dzielnica Stara).