Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Monitoring jakości powietrza

10.12.2018 Print
Zdjęcie - Monitoring jakości powietrza

W ramach państwowego monitoringu środowiska, na terenie województwa lubelskiego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie prowadzi monitoring jakości powietrza.

 

Aktualne pomiary można sprawdzać na stronach:

 

http://www.wios.lublin.pl/srodowisko/ocena-jakosci-powietrza/wstepnie-zweryfikowane-wyniki-pomiarow-24-godzinych/wstepnie-zweryfikowane-wyniki-pomiarow-24-godzinych-w-roku-2018/

http://envir.wios.lublin.pl/?par=2

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

Admin