Kraśnicki katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Od 1 lipca rusza Program "Dobry Start"

24.06.2020 Print
Od 1 lipca rusza Program "Dobry Start"

Od 1 lipca można składać elektronicznie wnioski do ministerialnego programu „Dobry Start”. A od 1 sierpnia będą przyjmowane wnioski w formie papierowej. Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. 

Świadczenie to przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Wniosek może złożyć:
➡ matka,
➡ ojciec,
➡ opiekun prawny
➡ opiekun faktyczny (osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). 

Wniosek o świadczenie można składać online od 1 lipca przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w Urzędzie Miasta Kraśnik lub punkcie obsługi mieszkańców w Centrum Kultury i Promocji oraz za pośrednictwem poczty. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie on złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola oraz dzieciom realizującym roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program „Dobry Start” nie obejmuje również studentów.

Wzór wniosku do pobrania (kliknij)

Daniel Niedziałek