Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Od 17 maja rusza nauczanie hybrydowe klas 4-7

14.05.2021 Print
Od 17 maja rusza nauczanie hybrydowe klas 4-7Od dnia 17 maja 2021 r. klasy 4-8 będą funkcjonowały w trybie hybrydowym, co według rozporządzenia MEiN z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 § 4 ust. 5 stanowi, iż dyrektor szkoły jest zobowiązany do tego, aby ustalić harmonogram zajęć w taki sposób, aby:

  • nie więcej niż 50% uczniów realizowało zajęcia w szkole oraz

  • co najmniej 50% uczniów realizowało zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie)

Dodatkowo dyrektor szkoły ustala harmonogram prowadzenia zajęć zgodnie z podziałem, o którym mowa powyżej biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.
W związku z powyższym dyrektorzy miejskich szkół podstawowych ustalili zasady oraz terminarz pracy swoich placówek na najbliższe dwa tygodnie. Informacje te zostały zamieszczone na stronach internetowych szkół.
Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną aby zminimalizować ryzyko zachorowań lub konieczność zastosowania kwarantanny dla całej klasy, oddziały klas ósmych do nauki stacjonarnej wrócą od 31 maja 2021 r.KS