Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Ogłoszenie o naborze wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych SIM Lubelskie sp. z o.o. w Mieście Kraśnik .

13.11.2023 Print
Ogłoszenie o naborze wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych SIM Lubelskie sp. z o.o. w Mieście Kraśnik .
 
Burmistrz Miasta Kraśnik informuje, że od dnia 13 listopada do dnia 31 grudnia 2023 r. prowadzony jest nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych planowanych do realizacji w ramach inwestycji realizowanej przez SIM Lubelskie Sp. z o.o. z siedzibą
w Lublinie.
Po zakończonym naborze i przeprowadzonej ocenie wniosków sporządzona zostanie lista najemców z którymi SIM Lubelskie Sp. z o.o. podpisze umowę najmu lokalu.
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. W Kraśniku przy ul. Rumiankowej, Osiedle Piaski, ma zostać wybudowany budynek wielorodzinny, w którym powstanie 90 mieszkań.

Wzory dokumentów dostępne są:
- do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miasta Kraśnik
- w formie papierowej w Urzędzie Miasta Kraśnik.

Informacji na temat naboru udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kraśnik,  pok. nr 213, pod nr tel. 81 825 15 46 .

Wypełnione i podpisane wnioski wraz z załącznikami należy:
- złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kraśnik lub w pokoju nr 213 (II p.)
- złożyć poprzez platformę ePUAP,
- przesłać listem poleconym na adres Urzędu Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik,  z dopiskiem: „Nabór wniosków SIM Lubelskie” (jako data wpływu liczy się data stempla pocztowego).


Dodatkowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w programie SIM
 jak i samej inwestycji znajdą Państwo na: www.simlubelskie.pl