Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium

25.07.2019 Print

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik oraz do opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji zmiany studium.

https://umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=155&p1=szczegoly&p2=1412774

Agata Grządka