Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Po nauki do Hiszpanii

06.05.2024 Print

Pozytywnym efektem wykorzystania finansowego wsparcia z UE jest możliwość wymiany doświadczeń zawodowych z partnerami w innych krajach. Temu służą realizowane wspólnie projekty.   
Przedszkole Miejskie nr 2  otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Dobry start szkolny”. W hiszpańskiej szkole partnerskiej, w miejscowości San Pedro del Pinatar, nauczycielki PM nr 2 zajmowały się obserwacją organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym. Obserwowano metody, formy, podejmowane działania w  celu wyrównywanie  deficytów rozwojowych dzieci, szczególnie interesująca była pomoc udzielona dzieciom z trudnościami w uczeniu się, a także w sferze emocjonalnej i społecznej.
Nauczycielki wzięły  udział w obserwacji zajęć we wszystkich stopniach edukacji przedszkolnej pod kątem indywidualizacji pracy z dziećmi, a także pod kątem zajęć specjalistycznych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Kraśniccy  pedagodzy porównywali metody diagnozy pedagogicznej dzieci 3-6 letnich.
Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)” w ramach akcji „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”.


Daniel Niedziałek