Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Pomagamy w uzyskaniu dotacji z programu "Czyste Powietrze"

06.04.2021 Print
Pomagamy w uzyskaniu dotacji z programu "Czyste Powietrze"

Dzięki współpracy nawiązanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przeszkoleni miejscy urzędnicy udzielają niezbędnych informacji dotyczących tego na co i jakie wsparcie kraśniczanie mogą uzyskać, podpowiadają jakie dokumenty trzeba zgromadzić oraz pomagają w wypełnieniu wniosku. W urzędzie można także złożyć taki wniosek, a magistrat przekaże go WFOŚiGW.

 
- Priorytetowo traktujemy działania, których celem jest walka ze smogiem. Temu służy m.in. program „Czyste Powietrze” w ramach którego można uzyskać nawet 37 tys. złotych dotacji na wymianę starych pieców na paliwo stałe na nowoczesne urządzenia grzewcze oraz docieplenie domu. Pomagamy w Urzędzie Miasta Kraśnik w uzyskaniu tych dotacji - zachęca burmistrz Wojciech Wilk.

Można się starać o dotacje na dopiero zaplanowane inwestycje, ale także te już rozpoczęte lub zrealizowane. Ważne by zostały one rozpoczęte nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Dofinansowanie można uzyskać m.in. na demontaż starego źródła ciepła działającego na paliwo stałe, zakup i montaż nowoczesnego kotła, pompy ciepła, kolektorów słonecznych, mikroinstalacji fotowoltaicznej, instalacji rekuperacji, wymianę instalacji c.o. lub c.w.u., docieplenie budynku, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, zakup niezbędnej dokumentacji technicznej itd.

Osoby z rocznym dochodem nieprzekraczający 100 tys. zł mogą liczyć na dotację w wysokości do 30 tys. zł. Osoby których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 1400 zł netto (w gospodarstwie wieloosobowym) lub 1960 zł netto (w gospodarstwie jednoosobowym) mogą starać się o podwyższony poziom dofinansowania, do 37 tys. zł.
 

- Poprawa jakości powietrza jest jednym z naszych priorytetów. Po pomoc dot. programu „Czyste Powietrze” zapraszam do pracowników referatu ochrony środowiska w UM Kraśnik. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 81 825 15 44 - dodaje burmistrz Wilk.
 

Pomoc dla mieszkańców w uzyskaniu wsparcia w ramach programu „Czyste Powietrze” to tylko jedno z podejmowanych przez kraśnicki samorząd działań w trosce o obniżenie poziomu zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery i czyste środowisko.


Paweł Bieleń