Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Pomimo trudności nie zwalniamy tempa

27.03.2020 Print

Mimo problemów wywołanych koronawirusem, prace związane z przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych do II etapu Programu „Rozwój Lokalny" nie ustają. Miasto wykorzystuje dostępne technologie i narzędzia do pracy zdalnej.


W dniu 25 marca burmistrz Wojciech Wilk oraz wiceburmistrz Piotr Janczarek uczestniczyli w dwóch wideokonferencjach dotyczących obecnej sytuacji związanej z pracami nad projektem Rozwój Lokalny.  Jako pierwsze odbyło się spotkanie z zespołem ekspertów, którzy doradzają Kraśnikowi przy pracach projektowych i poświęcone było zaplanowaniu zasad dalszej współpracy oraz podjętym działaniom mającym na celu wsparcie mieszkańców oraz przedsiębiorców w tym trudnym dla wszystkich czasie.  W kolejnej konferencji udział wzięli przedstawiciele Związku Miast Polskich oraz miast aplikujących w programie Rozwój Lokalny.

Tematyka konferencji obejmowała aspekty związane z:  
• dalszą realizacją Projektu w obliczu przesunięcia terminu składania wniosków do MFiPR do 31.10.2020 i koniecznością przygotowania nowego harmonogramu pracy,
• ustawą antykryzysową i jej konsekwencjami dla samorządów, 
• aktualnymi problemami miast,
• możliwościami wsparcia miast przez Związek Miast Polskich.

 

Na zdjęciu telekonferencja z ekspertami Związku Miast Polskich