Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Prezentacja wyników badań młodzieży i przedsiębiorców

18.02.2020 Print
Prezentacja wyników badań młodzieży i przedsiębiorców
17 lutego 2020 r. odbyło się trzecie spotkanie z ekspertami Związku Miast Polskich, na którym zaprezentowano wyniki ankiety pn. „ Badania planów edukacyjnych i zawodowych młodzieży” przeprowadzonej w ostatnich klasach szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Kraśnikk oraz wyniki ankiety pn. „Ocena stanu i warunków rozwoju przedsiębiorczości w mieście –badania sondażowe” przeprowadzonej wśród kraśnickich przedsiębiorców. Wyniki ankiet poddano dyskusji i  analizie. W trakcie spotkania doradcy ZMP przekazali narzędzie wspierające włączanie interesariuszy w projekt wraz z opisem metod i sugestiami, na którym etapie jakie metody należy stosować. 
K.W.