Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Raport o stanie sektora MŚP w Polsce

29.07.2019 Print
Rosnącej liczbie przedsiębiorstw w Polsce towarzyszy wzrost miejsc pracy – w gospodarce funkcjonuje prawie 2,1 mln podmiotów, a w całym sektorze przedsiębiorstw pracuje blisko 10 mln osób. Firmy poprawiły swoją sytuację finansową: zwiększyły swoje przychody, produkcję i wartość dodaną. Odnotowano wzrost nakładów na innowacje. Na przestrzeni ostatnich lat widoczny jest rosnący trend w zakresie odsetka eksporterów wśród przedsiębiorców. Jednocześnie poprawia się zaawansowanie technologiczne polskiego eksportu. To najważniejsze wnioski płynące z tegorocznej edycji „Raportu o stanie sektora MŚP w Polsce” opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Tomasz Klepacz