Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Ruszył program „Posiłek w szkole i w domu”

20.03.2024 Print
Informujemy, że Gmina Miasto Kraśnik, poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kraśniku uczestniczy w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2028 – moduł 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz 2 „Moduł dla osób dorosłych”. Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa.
Wojewoda Lubelski w ramach zawartej w dniu 19.03.2024 r. umowy z Gminą przekazuje Miastu Kraśnik środki finansowe w formie dotacji celowej 325. 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu w 2024 roku (moduł 1 i 2). Planowany koszt programu w Mieście Kraśnik w 2024 r. ogółem to 406. 250,00 zł.
Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form – posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
W ramach programu udziela się wsparcia:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej ,
3) pozostałym osobom dorosłym znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym i niepełnosprawnym.
 
Realizatorem Programu na terenie Gminy jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kraśniku. Aby skorzystać z pomocy należy złożyć
pisemny wniosek.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonu: (81) 825 15 80. 
Dagmara Okulus