Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Spotkanie z mieszkańcami poświęcone strategii rozwoju MOF Kraśnika

09.03.2023 Print
Zdjęcie - Spotkanie z mieszkańcami poświęcone strategii rozw...

Zapraszamy na otwarte spotkanie, które odbędzie się 10 marca o godzinie 13:00 w oddziale Centrum Kultury i Promocji na ul. Kościuszki 26. Spotkanie z mieszkańcami będzie poświęcone pracom nad strategią rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kraśnika.


W marcu 2022 roku Miasto Kraśnik wraz z gminami Kraśnik, Dzierzkowice i Urzędów zawarło Porozumienie w sprawie współpracy dotyczącej realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kraśnika. Jednocześnie przystąpiliśmy do opracowania wspólnej Strategii Rozwojowej do roku 2030.
 
W związku z zakończeniem I etapu prac nad tym dokumentem, dotyczącego diagnozy społeczno-gospodarczej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, serdecznie zapraszam Państwa na otwarte spotkanie, które odbędzie się 10 marca o godzinie 13:00 w oddziale Centrum Kultury i Promocji, ul. Kościuszki 26 (na zdjęciu).
 
Celem spotkania będzie: prezentacja najważniejszych wniosków wynikających z opracowanej diagnozy MOF Kraśnika; przedstawienie informacji na temat możliwości finansowania działań rozwojowych z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027; poznanie potrzeb i oczekiwań lokalnych społeczności dotyczących kierunków działań rozwojowych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Daniel Niedziałek