Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Spotkanie z Radnymi Miejskimi

02.03.2020 Print
Spotkanie z Radnymi Miejskimi

Przygotowanie dokumentów do II etapu programu Rozwój Lokalny wymaga zaangażowania i wsparcia wielu grup społecznych. Niezmiernie ważne jest, aby Radni Miejscy włączyli się w proces opracowania kierunków rozwoju miasta. 26 lutego odbyło się spotkanie Burmistrza z Radnymi Miejskimi, na którym doradcy ZMP omawiali wyniki badań przeprowadzonych wśród młodzieży uczącej się w ostatnich klasach szkół ponadpodstawowych oraz wśród kraśnickich przedsiębiorców.

Zaprezentowane wyniki wywołały ożywioną dyskusję, w szczególności w zakresie dotyczącym młodzieży, która ma pewne oczekiwania w stosunku do miejsca zamieszkania. Odpowiedź władz miasta na potrzeby obecnie zgłaszane przez młodzież w niedalekiej przyszłości będzie wpływała na decyzje podejmowane przez młodych ludzi odnośnie miejsca przyszłej pracy czy zamieszkania.

K.W.