Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Strategią ZIT MOF zajmą się radni samorządów wchodzących w jego skład

29.05.2024 Print
Zdjęcie - Strategią ZIT MOF zajmą się radni samorządów wchod...

28 maja Rada Sterująca ZIT MOF podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kraśnika. Teraz zajmą się nią radni. Chodzi o projekty o wartości ponad 10 mln euro.

- Warto najpierw wyjaśnić co kryje się za tą skomplikowaną nazwą – mówi burmistrz Krzysztof Staruch. - Otóż ZIT, czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, to nowa forma współpracy sąsiadujących ze sobą miast i gmin, a także władz wojewódzkich. Podmioty te wspólnie ustalają priorytety i inwestycje potrzebne z punktu widzenia mieszkańców, po czym te przedsięwzięcia realizują dzięki dofinansowaniu unijnemu. Co ważne, o środki nie trzeba ubiegać się w trybie konkursowym, gdyż są one zabezpieczone na poczet planowanych wydatków. W przypadku MOF Kraśnik, czyli porozumienia naszego miasta, Miasta Urzędów oraz Gmin Kraśnik i Dzierzkowice Kraśnik, to kwota 10,2 mln euro.

Samorządy będą miały kilka lat na jej realizację. Jakie to projekty? To m.in.:
- Dostosowanie infrastruktury budynków SP nr 6 i ZPO nr 2 z myślą o dzieciach posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności. Do obu szkół podstawowych oraz Przedszkola Miejskiego nr 5 uczęszczają dzieci nie tylko z Kraśnika, ale także ościennych gmin. Dostosowanie polegałoby m.in. na budowie zewnętrznych platform i wind.
- Usługi opiekuńcze i asystenckie dla grupy 800 osób z niepełnosprawnościami, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym na terenie Miasta Kraśnik, Gminy Kraśnik i Gminy Dzierzkowice.
- Przebudowa, modernizacja sieci wodociągowej oraz ujęć wody w Gminach Dzierzkowice i Urzędów.
- Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Gminach Dzierzkowice i Urzędów, edukacja proekologiczna oraz promowanie gospodarki w systemie obiegu zamkniętego.
- Kompleksowa termomodernizacja budynków MOPS w Kraśniku oraz nieruchomości na ul. Sikorskiego 11 (dawny żłobek, obecnie przychodnia).
- Stworzenie Regionalnego Centrum Turystyki i Wypoczynku nad Zalewem Kraśnickim.
- Transformacja zbiorowego transportu publicznego, m.in. poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych i stworzenie Centrum Komunikacyjnego przy ul. Mickiewicza wraz z parkingiem typu park&ride oraz miejscami do ładowania samochodów elektrycznych.

 

Na zdjęciu: w posiedzeniu Rady Sterującej ZIT MOF wzięli udział m.in. burmistrz Kraśnika Krzysztof Staruch, wójt Dzierzkowic Marcin Gąsiorowski, wójt gminy Kraśnik Artur Domański oraz zastępca burmistrza Urzędowa Andrzej Misztal. 

Daniel Niedziałek