Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem ujemnych temperatur

13.05.2024 Print
Szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem ujemnych temperatur
 
W związku z wystąpieniem w dniu 23 kwietnia 2024 r. niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci przymrozków wiosennych, wnioski o oszacowanie strat będą przyjmowane w Urzędzie Miasta Kraśnik przy ul. Lubelskiej 84, pok. 217, w dniach: pon., śr., czw., pt. w  godz. 7:30 - 15:30 oraz wt. w godz. 8:00 – 16:00.
 
Wniosek wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej (poniżej) lub w Kancelarii Urzędzie Miasta Kraśnik (parter).
 
Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o dopłaty obszarowe z ARiMR na 2024r.
 
W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, wnioski składa się do każdej gminy oddzielnie. Protokoły cząstkowe są przekazywane przez rolnika do gminy, na terenie której znajduje się siedziba gospodarstwa (tzn. miejsce zamieszkania rolnika), celem sporządzenia protokołu zbiorczego.