Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Trwa procedura udziału społeczeństwa ws. ZOE

13.12.2022 Print
Przypominamy, że do 27 grudnia potrwa kolejny etap postępowania administracyjnego w sprawie ewentualnej budowy Zakładu Odzysku Energii i związany z procedurą udziału społeczeństwa. Prywatny inwestor przekonuje, że będzie to tańsza i bardziej ekologiczna alternatywa dla węgla. Ciepło miałoby być produkowane w ZOE na potrzeby Veolii Wschód (dawna elektrociepłownia przy FŁT), która zapewnia energię grzewczą dla większości mieszkańców miasta.  

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zakład odzysku energii z procesu termicznego przekształcania frakcji energetycznych odpadów komunalnych w Kraśniku” pod koniec listopada rozpoczęła się kolejna procedura udziału społeczeństwa w ww. postępowaniu.
Do 27 grudnia każdy zainteresowany ma prawo wglądu w dokumentację sprawy, a także składania uwag i wniosków. Więcej informacji można znaleźć na stronie BIP Urzędu Miasta Kraśnik oraz w siedzibie Urzędu Miasta Kraśnik w Referacie Ochrony Środowiska lub pod nr telefonu: 81 825 15 49 (w godzinach pracy Urzędu).
Zakład Odzysku Energii chce wybudować prywatna spółka Eko Energia. Zakład ma produkować energię dla Veolii Wschód. Elektrociepłownia Veolii jest z kolei głównym producentem energii cieplnej dla mieszkańców Kraśnika. 
Od ubiegłego roku w magistracie prowadzone jest postępowanie środowiskowe dotyczące ZOE. Wniosek w tej sprawie złożył inwestor i takie postępowanie musi być przeprowadzone przez miasto na podstawie ustawowych przepisów. Burmistrz ocenia w nim wpływ inwestycji na środowisko naturalne i ludzi.
Postępowanie administracyjne jest w toku. Wydanie decyzji jest poprzedzone uzyskaniem przez Urząd Miasta opinii i uzgodnień organów administracyjnych, takich jak Wody Polskie (opinia pozytywna, zostały określone warunki realizacji przedsięwzięcia), sanepid (opinia negatywna) oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, która uzgodniła realizację przedsięwzięcia i określiła warunki, jakie musi spełnić inwestor na etapie wykonania i eksploatacji.
W postępowaniu - w roli strony - występuje 6 podmiotów. Wśród nich są dwie organizacje ekologiczne: Towarzystwo na rzecz Ziemi oraz Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska.
Z dokumentami w tej sprawie można zapoznać się pod tym linkiem.
 

Daniel Niedziałek