Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Urząd Miasta przyjazny osobom niepełnosprawnym

12.01.2023 Print
Pętle indukcyjne wspomagające w komunikacji osoby niedosłyszące, oznakowanie tablicami dotykowymi – to niektóre udogodnienia, które powstaną dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta.
 
Zdobyty przez miasto grant na 100 tys. zł pozwoli też wykonać stronę internetową w pełni dostosowaną dla osób z niepełnosprawnością wzroku. W kancelarii Urzędu zostanie wykonana nowa lada recepcyjna, która ułatwi obsługę osób poruszających się na wózkach inwalidzkich   i niskorosłych. Z kolei na sali obsługi interesantów i w kancelarii Urzędu Miasta Kraśnik oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego pojawią się pętle indukcyjne. Urządzenia te będące wzmacniaczami dźwięku, poprawiają słyszalność i spełniają potrzeby dostępności dla osób niedosłyszących, które korzystają z aparatów słuchowych. 
 
- Oznakujemy też m.in. stanowiska na sali obsługi i kierujące do nich ścieżki dotykowym systemem naprowadzania z którego korzystają osoby niewidomemówi burmistrz Wojciech Wilk. - Chcemy zapewnić osobom niepełnosprawnym możliwość samodzielnego załatwiania spraw w Urzędzie i przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.
 
Urząd złożył także wniosek na 100 000 zł w ramach Programu Rozwój Lokalny z Funduszy Norweskich. Dofinansowanie pozwoliłoby między innymi zwiększyć dostępność architektoniczną. 
 
Niektóre rozwiązania skierowane do osób niepełnosprawnych już w Urzędzie funkcjonują. Od 3 lat we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych zapewniana jest obsługa z użyciem tłumacza on-line z języka migowego. Dzięki temu interesanci głusi, którzy posługują się polskim językiem migowym mogą z pomocą połączenia internetowego z tłumaczem, być samodzielnie obsłużeni przez urzędników.

MS