Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

02.03.2023 Print
Zdjęcie - Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Szanowni Państwo,

 

w marcu 2022 roku Miasto Kraśnik wraz z gminami Kraśnik, Dzierzkowice i Urzędów zawarło Porozumienie w sprawie współpracy celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kraśnika i przystąpiliśmy do opracowania wspólnej Strategii rozwojowej do roku 2030.
 
W związku z zakończeniem I etapu prac nad Strategią, dotyczącego diagnozy społeczno-gospodarczej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, serdecznie Państwa zapraszamy na otwarte spotkanie, które odbędzie się 10 marca 2023 r. o godzinie 13:00 w oddziale Centrum Kultury i Promocji, ul. Kościuszki 26, Kraśnik.
 
Celem spotkania będzie:
  • prezentacja najważniejszych wniosków wynikających z opracowanej diagnozy MOF Kraśnika;

  • przedstawienie informacji na temat możliwości finansowania działań rozwojowych z programu
    Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027;

  • poznanie potrzeb i oczekiwań lokalnych społeczności dotyczących kierunków działań rozwojowych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.


IK