Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Złóż deklarację o źródłach ogrzewania

08.05.2022 Print
Złóż deklarację o źródłach ogrzewania

Przypominamy, że do 30 czerwca każdy właściciel budynku mieszkalnego i niemieszkalnego  ma ustawowy obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynku do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W przypadku nieruchomości wielorodzinnych, obowiązek ten spoczywa na zarządcy (spółdzielni).

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  1. Drogą elektroniczną: za pomocą profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl.

  2. W formie papierowej: wypełniony formularz można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta lub przesłać do magistratu listem poleconym. Druki formularzy są dostępne na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Kraśnik: https://umkrasnik.e-biuletyn.pl/index.php?id=198

Druki można pobrać również w Kancelarii Urzędu Miasta w Kraśniku.

Daniel Niedziałek