Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Zmiany w 500+ w 2021 roku. Nowe terminy składania wniosków

05.01.2021 Print
Zmiany w 500+ w 2021 roku. Nowe terminy składania wniosków

Rodzice pobierający na dzieci świadczenie wychowawcze, popularnie zwane 500+,  w tym roku będą musieli ponownie złożyć wniosek. Trwający obecnie - od 1 lipca 2019 r. okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego kończy się 31 maja 2021 r.


Od 2021 r. będzie funkcjonować docelowy, roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Dlatego, aby uzyskać prawa do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r. konieczne będzie złożenie nowego wniosku.
 

Wnioski o wypłatę świadczenia będzie można składać od:

  • 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną

  • 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną – w urzędzie lub przesyłając wniosek pocztą.

Drogą elektroniczną wniosek można złożyć za pomocą bankowości elektronicznej oraz platformy ePUAP i emp@tia.

Formularze wniosków niezbędnych do przyznania prawa do świadczenia wychowawczego udostępniać będzie podmiot realizujący program „Rodzina 500+” czyli Urząd Miasta Kraśnik.

Przykładowy wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz załączników do wniosku dostępny jest też na stronieBiuletynu Informacji PublicznejMinisterstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Kinga Stec