Kategoria (dotknij aby wybrać)
Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Kanalizacja to wygoda i ekologia. Przyłączamy do miejskiej sieci na atrakcyjnych warunkach.

04.03.2021 Print
Kanalizacja to wygoda i ekologia. Przyłączamy do miejskiej sieci na atrakcyjnych warunkach.

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest w trakcie realizacji projektu z unijnym wsparciem zakładającego rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Kraśnik. Stwarza on możliwość podłączenie do miejskiej sieci nowych nieruchomości.
 

- Poprawa komfortu życia mieszkańców i ekologia to jedne z celów, jakie przyświecają nam przy planowaniu inwestycji na terenie miasta. Temu waśnie służy m.in. rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Kraśnik. Przy okazji projektu, który realizuje nasza spółka, do miejskiej sieci kanalizacyjnej można się przyłączyć na bardzo atrakcyjnych warunkach – zachęca burmistrz Wojciech Wilk.


Koszt budowy przyłącza dla właściciela nieruchomości to jedynie 50 zł/mb plus 400 zł za jedną studzienkę rewizyjną. KPWiK zapewnia nieodpłatne opracowanie dokumentacji projektowej i wydanie warunków przyłączenia do sieci. W wydanych warunkach oraz w dokumentacji zawierane są informacje o miejscu włączenia i zakresie prac do wykonania uzgodnione z mieszkańcami. Pamiętać trzeba jednak o tym, że trasa przyłącza powinna przebiegać z pominięciem istniejącego szamba.
 Do tej pory wybudowano 23 przyłącza i przygotowano projekty na 3 kolejne. Przypominamy, że właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej jeżeli jest taka możliwość. Wynika to z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zainteresowanych mieszkańców zapraszamy do kontaktu z KPWiK: tel. 81-825-68-09, adres e-mail: biuro@kpwik.krasnik.pl.


Zadanie realizowane przez KPWiK dotyczy 6 rejonów miasta:

- rejon „Budzyń” ulice: Świerkowa, Piaskowa, Długa, Urzędowska;

- rejon „Piaski/Zarzecze II” ulica Urzędowska;

- rejon „Bojanówka” ulice: Suchyńska, Filaretów, Prusa, Bojanowska;

- rejon „Ośrodek” ulice: Kościuszki, Cegielniana, Młyńska, Żytnia, Oboźna, Łąkowa;

- rejon „Stacja Kolejowa” ulice: Przemysłowa, Kolejowa, Towarowa, Obwodowa, Wojskowa, Powstańców Śląskich, Lipowa, 3 – maja, Wojska Polskiego, Komisji Edukacji Narodowej, Małachowskiego, Kołłątaja, Konarskiego, Dygasińskiego, Staszica, Zakrzowiecka, Brzozowa, Gajowa, Orzechowa;

- rejon „Zarzecze I” ulice Przemysłowa, Janowska.


Przedsięwzięcie zakłada m.in. zaprojektowanie i wybudowanie: odgałęzień kanalizacyjnych sieciowych doprowadzonych do granicy posesji, dwóch nowych kompletnie wyposażonych przepompowni ścieków (w ul. Kolejowej i ul. Prusa) wraz z systemem sterowania, monitoringu, przesyłu i odbioru danych, a także nowego systemu przesyłu danych i sterowania wraz z wymianą wewnętrznych instalacji elektrycznych istniejących dwóch przepompowni ścieków (przy ul. Wyszyńskiego i przy ul. Granicznej) i włączeniem ich do nowego systemu.
W ramach projektu wybudowano już sieć kanalizacyjną w dwóch rejonach: Piaski/Zarzecze II oraz Zarzecze I. W rejonie „Budzyń” dla części wojewódzkiej uzyskano pozwolenie na budowę. Pozostało uzyskanie pozwolenia dla części powiatowej (trwają prace projektowe). Termin wykonania upływa 26.12.2021 r., Dla rejonu „Bojanówka” trwają prace projektowe, termin wykonania do 26.11.2022 r.. Jeżeli chodzi o rejon „Stacja Kolejowa”, dla części wojewódzkiej uzyskano pozwolenia na budowę, a dla części powiatowej zakończono prace projektowe i wystąpiono do Starosty Kraśnickiego o wydanie pozwolenia na budowę. Termin wykonania do 26.11.2022 r. W przypadku rejonu „Ośrodek” w dniu 16.02.2021 r. został przekazany plac budowy, trwają prace przygotowawcze i wkrótce rozpoczną się roboty budowlane. Termin wykonania to 26.12.2021 r.


bub