Kategoria (dotknij aby wybrać)
Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Od jutra kolejna procedura udziału społeczeństwa w sprawie budowy Zakładu Odzysku Energii

23.11.2022 Print
Zdjęcie - Od jutra kolejna procedura udziału społeczeństwa w sprawie budowy Zakładu O...

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zakład odzysku energii z procesu termicznego przekształcania frakcji energetycznych odpadów komunalnych w Kraśniku” rozpoczyna się kolejna procedura udziału społeczeństwa w ww. postępowaniu.

 

Oznacza to, że w terminie od 24.11.2022 r. do 27.12.2022 r. każdy zainteresowany będzie miał prawo wglądu w dokumentację sprawy, a także miał prawo składania uwag i wniosków. Więcej informacji można znaleźć na stronie BIP Urzędu Miasta Kraśnik oraz w siedzibie Urzędu Miasta Kraśnik w Referacie Ochrony Środowiska lub pod nr telefonu: 81 825 15 49 (w godzinach pracy Urzędu).

 

Zakład Odzysku Energii to spalarnia odpadów, którą chce wybudować prywatna spółka Eko Energia. Zakład ma produkować energię dla Veolii Wschód. Elektrociepłownia Veolii jest z kolei głównym producentem energii cieplnej dla mieszkańców Kraśnika. Trzeba wyraźnie podkreślić, że nie jest to inwestycja, która byłaby realizowana przy udziale samorządu. Inwestorem ma być podmiot prywatny. Natomiast Miasto Kraśnik ma w tej sprawie inną rolę do wypełnienia.

 

Od ubiegłego roku w Urzędzie Miasta prowadzone jest postępowanie środowiskowe dotyczące Zakładu Odzysku Energii. Wniosek w tej sprawie złożył inwestor i takie postępowanie musi być przeprowadzone na podstawie ustawowych przepisów. Burmistrz ocenia w nim wpływ inwestycji na środowisko naturalne i ludzi.

 

Postępowanie administracyjne jest w toku. Potrwa jeszcze kilka miesięcy. Wydanie decyzji jest poprzedzone uzyskaniem przez Urząd Miasta opinii i uzgodnień organów administracyjnych takich, jak Wody Polskie (opinia pozytywna, zostały określone warunki realizacji przedsięwzięcia), sanepid (opinia negatywna) oraz Regionalna Dyrekcja ochrony Środowiska w Lublinie, która uzgodniła realizację przedsięwzięcia i określiła warunki, jakie musi spełnić inwestor na etapie wykonania i eksploatacji.

 

W postępowaniu - w roli strony - występuje 6 podmiotów. Wśród nich są dwie organizacje ekologiczne: Towarzystwo na rzecz Ziemi oraz Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska.

 

W procesie wydawania decyzji przez miasto wnioski mieszkańców są bardzo ważne. Można je formułować w ramach procedury udziału społeczeństwa. Taka procedura odbyła się już na przełomie 2021/2022 r.

 

Ze wszystkimi dokumentami znajdującymi się w dyspozycji Urzędu Miasta Kraśnik  można zapoznać się w BIP Urzędu Miasta: 


Obwieszczenie

https://umkrasnik.e-biuletyn.pl/index.php?id=166&p1=szczegoly&p2=246380
 

 

Daniel Niedziałek