Kategoria (dotknij aby wybrać)
Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Więcej zieleni, mniej betonu. Przebudowa ronda Żołnierzy Wyklętych

21.01.2021 Print
Więcej zieleni, mniej betonu. Przebudowa ronda Żołnierzy Wyklętych

- Taki cel przyświecał nam, gdy podjęliśmy się rewitalizacji starej części miasta – mówi burmistrz Wojciech Wilk. - Chcemy stworzyć przestrzeń przyjazną dla ludzi, dla ich zdrowia i samopoczucia, a jednocześnie pełniącą ważną użytkową funkcję. Dlatego projekt rewitalizacji, który powstał w poprzedniej kadencji,  uległ znaczącym zmianom z myślą o mieszkańcach. 

Na przebudowę ronda Żołnierzy Wyklętych, znajdującego się przy ul. Mostowej i Narutowicza, miasto przeznaczy 7 mln 895 tys. zł. Na tę sumę składa się dofinansowanie unijne, rządowe i wkład własny z budżetu miasta. 21 stycznia burmistrz podpisał umowę z firmą Wod-Bud, która wygrała przetarg na to zadanie. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to koniec 2021 r.

- Będzie to drugi etap rewitalizacji starego miasta – wyjaśnia burmistrz. -  Rozpoczęliśmy w ubiegłym roku od modernizacji i przebudowy zabytkowej kamienicy na ul. Kościuszki 26, w tym roku rozpoczniemy prace na rondzie, gdzie powstanie nowoczesne centrum przesiadkowe. W kolejce czeka kraśnicki rynek, który będziemy chcieli dozielenić i upiększyć. W obu tych przypadkach kierujemy się zasadą: więcej zieleni, mniej betonu.

W poprzedniej kadencji chciano:
- wyciąć cały drzewostan najstarszego parku w mieście, łącznie 128 sztuk drzew i 62 sztuk krzewów,
- urządzić na tym terenie, pomiędzy ruchliwymi ulicami Mostową i Struga, placu zabaw dla dzieci z altaną, skateparkiem, z siłownią plenerową i do street workoutu – miejsca te były zlokalizowane w jednej płaszczyźnie z ulicami, bez ich ogrodzenia, bez żadnych drzew lub innej izolacji od otaczających dróg,
- wyłączyć z ruchu ul. Narutowicza,
- urządzić na terenie od ul. Narutowicza do rzeki teren zielony o pow. ponad 1 ha, co oznaczałoby wyłączenie na co najmniej 5 lat możliwości zagospodarowania bardzo atrakcyjnych inwestycyjnie terenów.

Co powstanie na rondzie przy ul. Mostowej po zmianach w projekcie?
- Centrum przesiadkowe, w którym umieszczonych zostanie 5 wiat przystankowych wyposażonych w system informacji pasażerskiej, poczekalnia dla podróżnych, wiata na rowery oraz samoobsługowa stacja naprawy rowerów i toaleta publiczna przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nowoczesne centrum powstanie w miejscu po rozbiórce nieruchomości, w tym w budynku po dawnym kinie „Pola”.
- W części parkowej istniejący drzewostan zostanie prawie w całości zachowany (do wycinki przewidziano tylko 2 drzewa oraz kilka krzewów) oraz poddany zabiegom pielęgnacyjnym. Skwer zostanie zagospodarowany obiektami małej architektury, takimi jak: plac gier, plac piknikowy,  huśtawka, koła na sprężynach, pergola, równoważnie, pieńki drewniane, karuzela, leżaki miejskie, hamak modułowy, ławki i kosze na śmieci.
- Przebudowany zostanie układu komunikacyjnego poprzez wykonanie funkcjonalnego ronda pięciowlotowego łączącego drogi: ul. Lubelską, ul. Jagiellońską, ul. Struga i ul. Mostową.
- Istniejący Pomnik Partyzanta wraz z postumentem i płytą kamienną okalającą postument pozostanie nienaruszony. Pojawią się tylko nowe schody i nowe nawierzchnie alejek dochodzących do pomnika.
- Nawierzchnia na ul. Mostowej i ul. Struga zostanie poddana modernizacji wraz z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, budową chodników, ścieżek rowerowych oraz miejsc postojowych.
- Wykonane zostanie również energooszczędne oświetlenie parkowe typu LED.

Daniel Niedziałek