Kategoria (dotknij aby wybrać)
Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Program "Obiad w szkole"

24.11.2021 Print
Program "Obiad w szkole"

Program „Obiad w szkole” jest formą wsparcia finansowego udzielanego przez samorząd od 2020 roku, uczniom kraśnickich szkół podstawowych, którzy mieszkają na terenie miasta.
 
Przypominamy, że wnioski o dofinansowanie obiadów są udostępniane zainteresowanym:
1) w szkole,
2) w Urzędzie Miasta Kraśnik,
3) na stronie  internetowej Urzędu Miasta Kraśnik: https://www.krasnik.eu/upload/news-files/file-5e3187a329630.pdf
4) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wypełniony wniosek należy złożyć w szkole, do której uczęszcza dziecko lub w  Urzędzie Miasta Kraśnik.

W ramach programu uczniowie otrzymają dofinansowanie do obiadów w wysokości:  
- 75% - jeżeli dochód na osobę w rodzinie kształtuje się od 150% do 200% kryterium dochodowego (tj. powyżej 792,00 zł do 1 056,00 zł);
-50% - jeżeli dochód na osobę w rodzinie kształtuje się od 200% do 250% kryterium dochodowego (tj. powyżej 1 056,00 zł do 1 320,00 zł).


Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji