Kraśnicki katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Rozwijamy kompetencje cyfrowe w mieście Kraśnik

26.08.2019 Print
Rozwijamy kompetencje cyfrowe w mieście Kraśnik
Projekt grantowy „W sieci bez barier” w ramach 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju  kompetencji cyfrowych” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020
 
WŁĄCZ SIĘ DO ŚWIATA CYFROWEGO!
 
ROZWIJAMY KOMPETENCJE CYFROWE W MIEŚCIE KRAŚNIK
 
Miasto Kraśnik rozpoczyna realizację nowego projektu pn.  „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Mieście Kraśnik”.
Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji cyfrowych 264 mieszkańców Miasta Kraśnik
w wieku od 25 roku życia, w tym również osób niepełnosprawnych.


ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA !!!
 
Moduły szkoleniowe:
  1. Rodzic w Internecie,
  2. Moje finanse i transakcje w sieci,
  3. Działam w sieciach społecznościowych,
  4. Tworzę własną stronę internetową (blog),
  5. Kultura w sieci.
 
Liczba miejsc ograniczona.
 
Projekt będzie realizowany w okresie od dnia 01.07.2019 r. do dnia 29.02.2020 r.
Zapisy i szczegółowe informacje  można uzyskać w Biurze projektu: Urząd Miasta Kraśnik,
ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik, pok.  313, tel. 81 825 15 36 lub 81 825 15 40, 
e-mail:
wsieci@krasnik.eu

Całkowita wartość Projektu wynosi 132 000,00 zł
 
Warunkiem udziału w bezpłatnych szkoleniach jest złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych.
Do pobrania:
  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
  2. Formularz zgłoszeniowy wraz z Deklaracją uczestnictwa (załącznik nr 1 do Regulaminu),
  3. Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego (załącznik nr 2 do Regulaminu),
  4. W przypadku osób posiadających stopień niepełnosprawności, wymagana jest Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego (załącznik nr 3 do Regulaminu),
  5. Wybór modułu szkoleniowego (załącznik nr 4 Regulaminu).