Kategoria (dotknij aby wybrać)
Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Dodatek gazowy i osłonowy w 2024 roku

09.02.2024 Print

Trwa realizacja dwóch świadczeń, z których skorzystać mogą mieszkańcy – dodatku osłonowego i zwrotu VATu za gaz używany do ogrzewania.

Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.
Dodatek osłonowy przysługuje:
- osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
- osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
Podstawą wyliczenia przeciętnego dochodu są dochody za 2022 rok.  Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury. W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.
Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku, ul. Szpitalna 1A, pok. nr 9, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany). Można je składać do 30 kwietnia 2024 r.
Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:
- 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
- 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
- 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
- 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,
 
Podwyższony dodatek osłonowy otrzymają osoby ogrzewające domy węglem:
- 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
- 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
- 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
- 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób
O wyższą kwotę dodatku można starać się, kiedy źródło ciepła (piec) jest zgłoszony do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 81 825 43 29 lub 601 955 112.

Ponadto dłużej niż wcześniej zapowiadano można wnioskować o refundację podatku VAT za gaz używany do ogrzewania. Zwrot VATu  można otrzymać za okres do 30.06.2024 r. Pierwotnie zwrot VATu możliwy był za wydatki poniesione do końca 2023 roku, okres ten został jednak wydłużony.
Warunkiem otrzymania zwrotu jest złożenie wniosku (Wnioskodawcą może być osoba, z którą podpisana jest umowa o dostawę gazu) i dołączeniu faktur za dostarczenie paliw gazowych oraz dowodu ich zapłaty.
Należy również spełnić kryterium dochodowe, które w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego wynosi 2.100,00 zł miesięcznie na osobę, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego 1.500,00 zł miesięcznie na osobę. Aktualnie dochód wyliczany jest na podstawie dochodów uzyskanych w roku 2022. Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku.
Terminy składania wniosków:
- do 30 września 2024 r. - w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT;
- po 30 września 2024 r. - w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliw gazowych, która jest przedmiotem wniosku.
Wnioski o zwrot VATu można składać w Urzędzie Miasta Kraśnik (poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7:30 – 15:30, wtorek w godzinach 8:00 – 16:00). Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 81 825 15 39.


 


E.Ł.
Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji