Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Dodatek energetyczny dla innych źródeł ciepła niż węgiel - można już składać wnioski

22.09.2022 Print
Od 21 września 2022 r. można składać wnioski o dodatek energetyczny, do paliw innych niż węgiel. O wsparcie mogą ubiegać się osoby ogrzewające domy drewnem, pelletem (lub innym rodzajem biomasy), gazem LPG, oraz olejem opałowym. Wnioski można składać do 30 listopada.

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju używanego paliwa i wynosi:
  • 3000 zł na pellet lub inny rodzaj biomasy,
  • 2000 zł na olej opałowy,
  • 1000 zł na drewno kawałkowe,
  • 500 zł na gaz LPG.
UWAGA: Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych, w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jeśli pod tym samym adresem znajduje się więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje jeden dodatek energetyczny. Wsparcie nie przysługuje gospodarstwom domowym, które są objęte pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o dodatek węglowy.