Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Jest szansa na dofinansowanie z FDS

30.08.2019 Print
Zdjęcie - Jest szansa na dofinansowanie z FDS

4 planowane inwestycje drogowe zostały ujęte na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019. Dofinansowane zostanie udzielone po  zatwierdzeniu listy przez Prezesa Rady Ministrów. Są też dwa kolejne wnioski miasta na rok 2020.  

Chodzi o następujące zadania inwestycyjne planowane przez Miasto Kraśnik: 

- remont nawierzchni jezdni ul. Pogodnej – koszt 249 755,47 zł, 

- przebudowa ul. Kopernika – koszt 428 503,11 zł,

- budowa ul. Wyszyńskiego w Kraśniku na odcinku od ul. Granicznej do ul. Widok – koszt 1 328 614,19 zł,

- budowa łącznika od Alei Młodości do ul. Granicznej – koszt 1 038 492,15 zł. 

Koszt wszystkich zadań wynosi 3 045 364,92 zł., a przewidywany poziom dofinansowania do każdego zadania to 50% kosztów kwalifikowanych. 

Ponadto 26 sierpnia br. do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie zostały złożone przez władze miasta dwa kolejne wnioski o  dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – tym razem na 2020 rok. 

Jeden z nich dotyczy budowy łącznika ul. Suchyńskiej i Jagiellońskiej. Zakres inwestycji obejmuje m.in. budowę: drogi o nawierzchni bitumicznej na  długości 550 m, chodnika, placu manewrowego z płyt żelbetowych przy wjeździe na teren Rodzinnych Ogródków Działkowych "Suchynia". Koszt budowy ma wynieść 2 004 993,95 zł. 

Drugim planowanym zadaniem jest rozbudowa ul. Modrzewiowej w Kraśniku. Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi o nawierzchni bitumicznej na  długości 540 m i chodnika przy krawędzi jezdni o szerokości 2 m. Koszt rozbudowy szacowany jest na 2 793 705,50 zł. Przewidywany poziom dofinansowania dla miasta to 50% kosztów kwalifikowanych. 

 
 
 
 
Daniel Niedziałek