Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Konsultacje społeczne w sprawie gospodarki odpadami prowadzi Urząd Marszałkowski

09.07.2024 Print
Zdjęcie - Konsultacje społeczne w sprawie gospodarki odpadam...
Urząd Marszałkowski w Lublinie prowadzi konsultacje społeczne dotyczące „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2028 wraz z planem inwestycyjnym”. Dokument reguluje kompleksowo zasady związane z gospodarką odpadami na terenie naszego województwa. Plan ten przewiduje m.in. budowę dwóch spalarni odpadów: w Kraśniku i w Zamościu.

Osoby zainteresowane problematyką odpadów, w szczególności budową spalarni odpadów w naszym mieście, mogą wziąć udział w tych konsultacjach. Pod tekstem znajduje się link do strony z dokumentami do pobrania, w tym z formularzem zgłaszania uwag do projektu.

Uwagi i wnioski do projektu mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej, na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin,
- ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska i Zasobów Naturalnych, tut. Urzędu przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 3 w Lublinie,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: dszn@lubelskie.pl.

Formularz do pobrania 
Daniel Niedziałek