Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Społeczność SP nr 2 w Hiszpanii

23.09.2022 Print

Uczniowie SP nr 2, wspólnie ze szkołami partnerskimi z Grecji, Włoch, Portugalii i Litwy uczestniczą w wymianie uczniów i nauczycieli w Hiszpanii ramach projektu „Explore, Inspire, Animate in Nature” finansowanego przez program Erasmus+ Współpraca Partnerska Szkół. Projekt ma na celu zapoznanie się z fauna i florą poszczególnych państw, parkami narodowymi i rezerwatami biosfery Unesco, oraz zwrócenie uwagi na konieczność ochrony środowiska. W ramach zaplanowanych działań uczniowie uczestniczyli w różnorodnych zajęciach tematycznych w Almerii, poznali walory obszarów chronionego krajobrazu takich jak Park Cabo de Gata, pasmo górskie Sierra Nevada oraz Pustynię Tabernas.


Dagmara Okulus