Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Staramy się o dotację na remont pomnika 24 Pułku Ułanów

11.01.2021 Print
Staramy się o dotację na  remont pomnika 24 Pułku Ułanów

Co roku w lipcu przy okazji pułkowych świąt oraz innych uroczystości patriotycznych składamy przy nim wiązanki i zapalamy znicze. Jest to jedno z miejsc, które w sposób szczególny przypomina nam o białych ułanach, którzy walczyli w obronie Ojczyzny, a w okresie międzywojennym stacjonowali w Kraśniku. Niestety zabytkowy pomnik 24 Pułku Ułanów im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, o którym mowa, jest w złym stanie technicznym. Urząd Miasta Kraśnik podjął starania o ministerialną dotację na jego renowację.
 

Pomnik znajduje się na terenie dawnego cmentarza przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kraśniku. Wybudowany został w 1966 r. z inicjatywny zagranicznej Polonii. Ostatni generalny remont przeszedł w 1986 r., po tym jak się rozpadł. Obecnie pomnik ponownie jest w złym stanie technicznym. Jest duże zagrożenie oderwania się płyt od cokołu postumentu. Same płyty są popękane, a wyryte na nich nazwiska poległych na polu chwały (150 nazwisk) są w dużej mierze nieczytelne. Dlatego konieczne jest rozebranie wszystkich elementów pomnika i jego odbudowa. Renowacja pomnika odbyłaby się oczywiście pod czujnym okiem specjalistów – Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dra Dariusza Kopciowskiego, archeologa dra Rafała Niedźwiadka i historyka dra Dominika Szulca.
 

Równolegle z renowacją planowane jest ustawienie przy pomniku tablicy edukacyjno-informacyjnej przedstawiającej historię 24 Pułku oraz służących w nim żołnierzy. Inwestycja ta połączona byłaby z szeroko zakrojoną akcją informacyjno-eduacyjną skierowaną do wszystkich mieszkańców Kraśnika i nie tylko. Zakłada m.in. wykonanie folderu popularno-naukowego o historii pułku i pomnika.

Odnowienie pomnika byłoby ważnym dopełnienie budowy w Kraśniku nowoczesnego Muzeum 24 Pułku Ułanów - oddziału Muzeum Narodowego w Lublinie, które oddane zostało do użytku w ubiegłym roku.
 

Wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożony został w listopadzie ubiegłego roku. W jego przygotowaniu pomagał dr Dominik Szulc - Społeczny Opiekun Zabytków Powiatu Kraśnickiego.
Liczymy na pozytywną decyzję w sprawie dotacji.

 
 
PB