Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Stwórzmy razem Strategię Rozwoju Ponadlokalnego

13.07.2021 Print
Zdjęcie - Stwórzmy razem Strategię Rozwoju Ponadlokalnego

W nowym okresie programowania Unii Europejskiej warunkiem pozyskania dofinansowania na realizację projektów i inwestycji jest posiadanie dokumentu o charakterze strategicznym - strategii rozwoju ponadlokalnego, czyli dokumentu opracowanego wspólnie dla współpracujących ze sobą jednostek samorządu terytorialnego. 

 

Dzięki temu możliwy będzie dostęp do środków unijnych wyodrębnionych na politykę ponadlokalną. Taka współpraca możliwa jest np. w ramach gmin i miast wchodzących w skład Powiatu Kraśnickiego. W tym celu zawarte zostało porozumienie między władzami wszystkich samorządów lokalnych w naszym powiecie. 

 

Aby umożliwić stworzenie jak najbardziej precyzyjnego dokumentu zachęcamy do wypełnienia załączonych niżej ankiet i złożenia ich w kancelarii Urzędu Miasta. Wnioski z nich płynące posłużą do ostatecznej identyfikacji mocnych i słabych stron oraz czynników sukcesu i ewentualnych zagrożeń w realizacji strategii ponadlokalnej. 

 

Można też wziąć udział w badaniu ankietowym dostępnym pod linkiem: https://forms.gle/gZWGQvxT9g7Fo4Wu8

   

 

 
Daniel Niedziałek