Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Warsztaty i zawody łucznicze pod hasłem "Śladem Robin Hooda"

18.07.2021 Print
Warsztaty i zawody łucznicze pod hasłem "Śladem Robin Hooda"
Prawie 50 osób wzięło udział w warsztatach i zawodach łuczniczych pod hasłem „Śladem Robin Hooda" zorganizowanych przez Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej "Pomoc" i Miasto Kraśnik przy wsparciu miejskich placówek.


Najpierw uczestnicy wydarzenia szkolili się pod czujnym okiem doświadczonych łuczników Dariusza Wojniaka i Andrzeja Trynkiewicza, a później udział w zawodach. W międzyczasie uczestników imprezy w imieniu burmistrza przywitał Michał Zimowski, dyrektor MBP Kraśnik.

Były też konkursy z wiedzy na temat uzależnień, które przeprowadzili radny Krzysztof Ślusarz i kierownik ODK Paweł Bieleń.


Jeśli chodzi o rywalizację sportową, to wśród dzieci najlepszy okazał się Gabriel Motyl, 2. m. zajął Matin Gąsior, a 3. Nikola Słabczyńska. Wśród młodzieży najlepsza celnością wykazał się Mateusz Smolak, 2. m zajął Kacper Bigos a 3. była Zosia Gajek. Dorosłą kategorię wygrała Jagoda Majewska, 2. był Sławomir Gąsior a 3. Renata Rak-Janczew.


Wydarzenie było współfinansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Kraśnik.


Paweł Bieleń