Zdjęcie - Katalog firm i instytucjiKraśnicki katalog firm i instytucji

Wnioski na zakup węgla prosimy składać do 25 listopada

18.11.2022 Print
Zdjęcie - Wnioski na zakup węgla prosimy składać do 25 listo...

Urząd Miasta Kraśnik prowadzi od  poniedziałku 7 listopada 2022 r nabór wniosków na zakup węgla w preferencyjnej cenie. Na zakup węgla w roku 2022 wnioski należy składać do 25 listopada.

Dokumenty należy składać w kancelarii urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym przypadku wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.Wzór wniosku w wersji drukowanej jest dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej - pod tym tekstem jako załącznik.


Węgiel po preferencyjnej cenie za pośrednictwem miasta może kupić osoba, która ma prawo do dodatku węglowego. Cena za tonę węgla nie będzie przekraczać 2000 złotych, ale nie obejmuje ona kosztów transportu z miejsca składowania na terenie miasta do gospodarstwa domowego.

Jedno gospodarstwo domowe może za pośrednictwem miasta kupić maksymalnie 3 tony węgla:
- 1,5 tony do końca grudnia 2022 r.
- 1,5 tony po 1 stycznia 2023.

Mieszkaniec składa dwa oddzielne wnioski na każdy etap zakupu węgla po preferencyjnej cenie. Po weryfikacji wniosków Urząd będzie kontaktował się z poszczególnymi mieszkańcami w celu ustalenia szczegółów zapłaty i odbioru węgla.


Daniel Niedziałek